04-9977-390
Posts filed under: מאמרים

בית הכנסת העתיק באתר השחזור

בית הכנסת   הוא המבנה הציבורי הראשון שנבנה במושבה. המייסדים שבאו מרומניה בשנת 1882, בנו אותו  כמבנה צנוע באתר  שכונה על ידי ערביי ג’עוני “כניס אל – יהוד “,  ועל פי ההשערה עמד בו בית כנסת קדום . באמצע שנות ה-80 של […]

מוזיאון אסירי המחתרות – עכו

מוזיאון אסירי המחתרות – עכו הוא מוזיאון הנצחה לזכרם ופועלם של חברי המחתרות העבריות בתקופת המנדט הבריטי , שנכלאו בכלא עכו. המוזיאון ממחיש את אורח חיי האסירים בכלא ואת סיפור פריצת כלא עכו. באתר מוקדשים חדרי הנצחה לתשעת הנופלים בפריצה ולתשעת עולי הגרדום. המוזיאון […]

מנחם מנדל מוִויטֵבְּסְק

רבי מנחם מנדל מוִויטֵבְּסְק (ה’ת”צ – א’ באייר ה’תקמ”ח 1730-1788)היה מגדולי אדמו”רי החסידות בדור השלישי לבעל שם טוב. עליינו לארץ ישראל בראשות 300 איש מכונה “עליית תלמידי הבעל שם טוב”, והיא נחשבת לעלייה משמעותית באותה העת. נולד בשנת ה’ת”צ (1730)  בוויטבסק שבאזור רוסיה הלבנה, בדוכסות […]

שיירת יחיעם

שיירת יחיעם הייתה שיירת אספקה של חטיבת כרמלי במלחמת העצמאותשיצאה ב-27 במרץ 1948 מנהריה לקיבוץ יחיעם, נקלעה למארב והותקפה על ידי כנופיות וכפריים ערבים בסמוך לכאברי. בהתקפה על השיירה נהרגו 46 אנשים, והאירוע נחשב לאחת התבוסות היהודיות הקשות במהלך מלחמת העצמאות. השיירה יצאה […]

יוֹדְפַת

יוֹדְפַת הוא מושב שיתופי הנמצא בגליל התחתון , צפונית לאתר בו הייתה מצויה העיר הקדומה יודפת, 22 ק”מ דרום מזרחית לעכו ו־9 ק”מ צפונית לציפורי. שייך למועצה אזורית משגב. יודפת הוא היישוב המערבי ביותר ברכס יודפת (יטבת), עליו מצויים גם היישובים אבטליון,יחד והררית. […]

בית הכנסת האר”י הספרדי

בית הכנסת האר”י הספרדי נחשב כבית הכנסת העתיק ביותר בצפת. נמצא בסמוך לבית המאירי, מעל לבית העלמין העתיק. בית הכנסת ששורשיו במאה ה-14 נקרא בתחילתו על שם אליהו הנביא. הנוסע משה באסולה שביקר בצפת בראשית1522  כתב: “ויש בה ג’ בתי כנסיות… ואחד של […]

בית הכנסת אור תורה

בית הכנסת אור תורה הוא בית כנסת בעכו. בית הכנסת הוקם בידי עולים מתוניסיה, והוא מכונה גם “התוניסאי” או “הג’ריבה”, על שם בית הכנסת הגדול באיג’ברה שבתוניסיה, אף שכיום הוא משמש מתפללים מכל עדות המזרח. בית הכנסת הוקם בשנות ה-50 בידי עולים מתוניסיה, במבנה עתיק […]

בית כנסת הרמח”ל בעכו

בית הכנסת הרמח”ל נמצא ברחוב השוק, הלוא הוא הרחוב הראשי של שוק עכו העתיקה. הוא נותר כאן כאחד מהרמזים האחרונים להיסטוריה היהודית העתיקה של עכו ובשנים האחרונות עבר שיפוץ ושיחזור כדי שיוכל להמשיך ולקיים את מסורתו זו. בית הכנסת היה […]

בית הכנסת האר”י האשכנזי

על פי המסורת מקומו של בית הכנסת, הוא “חקל תפוחין קדישין” (שדה התפוחים הקדושים) – מקום השדה הפתוח שבו האר”י ותלמידיו היו יוצאים לקבל את השבת. זמן בנייתו של בית הכנסת אינו מבורר כל צרכו. מעל הכניסה לבית הכנסת מונח שלט […]

בית הכנסת העתיק במירון

בית הכנסת העתיק במירון מצוי על גבעה בסמוך לקבר רבי שמעון בר יוחאי ומירון הקדומה, ובסמוך למושב מירון. אתר בית הכנסת נסקר במסגרת סקר ארץ ישראל המערבית  שהתקיים בשנת 1875 על ידי משלחת של הקרן לחקר ארץ ישראל בראשות קלוד קונדר. החפירה הראשונה באתר […]