04-9977-390
Posts filed under: מאמרים

המוסתערבים בגליל- אסתר אביה חוטה , מורשת הגליל העליון

כשחרב בית המקדש ובמיוחד לאחר כשלון מרד בר כוכבא חרב הישוב היהודי במרבית שטחה של א”י, ביהודה, בעבר הירדן, בשפלה ובמישור החוף כמעט ולא נותרו יהודים, אפילו ירושלים נדמה מקול תפילה. רק בחבל ארץ אחד המשיכו החיים היהודים לפרוח. בגליל, […]

בית הכנסת העתיק בפקיעין

בית הכנסת העתיק בפקיעין נבנה, על פי המסורת, לאחר חורבן בית המקדש השני על שרידי בית מדרשו של התנא רבי יהושע בן חנניה שנמנה על הלווים. ר’ יהושע נתמנה לראש החכמים לאחר מותו של רבן גמליאל, שהיה בר הפלוגתא הידוע […]

מערת רבי שמעון בר יוחאי

כמסופר בתלמוד הבבלי, רדיפות הרומאים אחרי רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר החלו בעקבות מפגש שהתקיים בין ר’ שמעון לרבי יהודה ורבי יוסף בבית המדרש. לאחר שסיימו לדבר בדברי קודש, שוחחו בענייני דיומא ורבי יהודה החל משבח את הרומאים […]

רבי אושעיא איש טיריא

“יום שמת בו רבי אבון נולד אבא הושעיא איש טריא וקראו עליו “וזרח השמש ובא השמש“” (מדרש רבה קהלת, א). אמורא מהעיר טיריא שהיה חסיד בדורו וידוע בהנהגותיו בדרכי יושר וחסידות. היה מאהיב את הקב”ה על הבריות בנועם הליכותיו (מדרש רבה […]

יצחק בן צבי

יצחק בן-צבי (שימשילביץ) נולד ב-24 בנובמבר 1884 י”ח בכסלו ה’תרמ”ה בעיר פולטבה שבאוקראינה. אביו, צבי שִמשי, היה עסקן וסופר ציוני. בפרעות “המאות השחורות” באוקראינה בשנת 1905 היה פעיל בהגנה העצמית היהודית ויסד יחד עם בורוכוב את מפלגת “פועלי ציון”. בשנת […]

רבי שמעון בר יוחאי

רבי שמעון בר יוחאי תנא בן הדור הרביעי לתנאים, תלמידו של רבי עקיבא. נמנה עם החוגים שהתנגדו בצורה עזה לשלטון הרומאי בארץ ישראל לאחר מרד בר-כוכבא, משום גזירות אדריאנוס על מילה ושמירת השבת, והוצאתו להורג של רבי עקיבא. רשב”י התפלל […]

פקיעין החדשה

ביום י”ד שבט התשט”ו (6 בינואר 1955) הונח היסוד למושב “פקיעין החדשה”. שתי משפחות בלבד מפקיעין העתיקה התיישבו בו. נשיא מדינת ישראל דאז, יצחק בן צבי, שפקיעין הייתה קרובה לליבו תמיד, הגיע למושב לחוג את הקמתו. חכם יוסף אברהם תומא […]

עין אל בלאד

פקיעין ברוכה במעיינות. במרכז הכפר מפכּה המעיין העיקרי,”עין אל-בלד”(מעיין הכפר), שבעבר היה מספק את הצריכה המקומית של מי השתייה אך כיום משמש בעיקר להשקיה. מעיין עין אל-בלד נובע סמוך למרכז העתיק של הכפר משך כל ימות השנה והספק המים מגיע לשיאו בחורף. […]

רבי יוסי דמן פקיעין

ר’ יוסי דמן פקיעין מוזכר רק בספר הזוהר ונקרא כך על שם מקומו, בכפר שבגליל העליון. על רבי יוסי מתייחסות חלק ממשפחות הכהונה שבכפר. קבר רבי יוסי נמצא בחלקו התחתון-הדרומי של כפר פקיעין, במורד התלול אל הבקעה הסמוכה. בערבית נקרא […]