בחודש ספטמבר של שנה זו, שבע-עשרה שנה בדיוק לאחר פטירת בעלה, נפטרה מזל-סעדה זינאתי בגיל 105 המופלג, ובשיבה טובה. מזל היא כמעט הנצר האחרון בקהילה היהודית עתיקת היומין בפקיעין שבגליל, אשר על פי המסורת לא יצאו בניה לגלות מעולם. עתה נותרה בכפר מרגלית זינאתי, בתה, אשר חיה בגפה ושומרת על בית הכנסת ובית המשפחה. מספר משפחות יהודיות וכמה אמנים חיים היום בכפר והם חלק מהפסיפס האנושי המייחד כל-כך את הכפר המופלא- פקיעין.