המרד הערבי הגדול היה מרד מאורגן, שפרץ בארץ ישראל בשנת 1936 ונמשך כמעט ברציפות שלוש שנים, עד לשנת 1939.

המרד הערבי כלל התקפות נגד חיילים, נציגים ומוסדות של השלטון הבריטי וכן פעולות איבה אלימות כנגד היהודים. יהודים נורו כשעבדו, נסעו או טיילו, וגידולים חקלאיים נשרפו. מאורעות אלה שונים היו מן הקודמים להם בהיקפם בעוצמתם ובארגונם ונמשכו גם תקופה ארוכה מאוד.

עם פרוץ המרד הערבי ב-1936 חשו יהודי פקיעין שהחיים בכפר אינם בטוחים ורבים מהם שלחו את ילדיהם לקרובי משפחה בחיפה, טבריה ומגדל. באותה שנה עזב המורה האחרון, שלמה לוי, את הכפר, מפחד הכנופיות שמלאו את האזור. מורה אחר לא נשלח לפקיעין ובית הספר נסגר.