בחודש אלול שנת תרפ”ו נחנך בית הספר החדש שבנתה מחלקת החינוך של הסוכנות היהודית במרכז הכפר, והועבר לידי הוועד הלאומי. מלבד תפילה, מקרא ומשנה נלמדו בבית הספר מקצועות כמו חשבון, היסטוריה ומדעים. בשנת 1927 מניין התלמידים בבית הספר העברי עמד על 25.