קברות צדיקים בין מירון לחצור ואוצר הסת"ם בהר כנען

את היום נקדיש לאזור שבין מירון לחצור הגלילית.

את היום נתחיל בקבר רבי שמעון בר יוחאי שבמירון . הרשב"י היה מגדולי התנאים שהעמיק בתורה והגיע לתורת הנסתר. חיבר את ספר הזוהר.

נמשיך למערת ה"אידרא רבא" – במערה זו היו מתכנסים ר' שמעון ותלמידיו ושם כת על פי האמונה את ספר הזוהר.

ציון קברו של אלקנה אבי שמואל הנביא – אחד מעשרת הנביאים שזכו לכינוי "איש האלוקים"

ציון קברו של ר' טרפון – ר' טרפון היה כהן וחי בזמן חורבן הבית השני.מתלמידיהם של ר' יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל.היה חכם מובהק, ואיש חסד בעזרתו לעניים וידוע בכיבוד הורים.

ציון בניהו בן יהוידע – שר צבאו של שלמה המלך.

אוצר הסת"ם בהר כנען שבצפת

האטרקציה שבצפת עם מגוון של מיצגים אור קוליים, שלוקחים את המבקרים למסע מרתק בעקבות האות העברית וסופרי הסת"ם ( ספרי תורה, תפילין ומזוזה).

משחקי טריוויה וסדנה כתיבה על קלף.

קבר חוני המעגל בחצור הגלילית

חוני המעגל התפרסם במעשי הפלאות שעשה. המפורסם שהוריד גשמים לאחר חודשי בצורת רבים.