ביום י”ד שבט התשט”ו (6 בינואר 1955) הונח היסוד למושב “פקיעין החדשה”.

שתי משפחות בלבד מפקיעין העתיקה התיישבו בו. נשיא מדינת ישראל דאז, יצחק בן צבי, שפקיעין הייתה קרובה לליבו תמיד, הגיע למושב לחוג את הקמתו. חכם יוסף אברהם תומא הכהן, שהיה ראש הקהילה האחרון של יהודי פקיעין העתיקה, זכה לקבל את פני הנשיא בלבוש חג, בירך ברכת שהחיינו והכריז בהתרגשות כי זכה כשריד משפחת כהנים ששרתו בבית המקדש ומעולם לא נטשו את הארץ, לקבל אחרי אלפיים שנה את פני נשיא מדינת ישראל.

המתיישבים הראשונים בפקיעין החדשה, הגיעו הישר מן האוניה שהביאה אותם אל הארץ ממרוקו הספרדית ומרוקו הצרפתית אל פקיעין מקום ביתם החדש.
כיום מתפקד המושב כיישוב קהילתי ומונה כ- 70 משפחות.